Träfiberisolering

Hunton Nativo Träfiberisolering är en byggnadsisolering som produceras i Norge, baserat på granflis från norska skogar. Träflis är en restprodukt från sågverk, som förädlas och blir till ett behagligt och miljövänligt isoleringsmaterial. På så sätt kan hela timmerstocken tas till vara, utan onödigt spill.

Isoleringen är lätt att bearbeta och den är åldringsbeständig – ett byggmaterial som varar i generationer.

Lagrar kol genom hela materialets livstid

Träbaserade material lagrar kol genom hela materialets livstid. Nativo Träfiberisolerings livstid är beräknad till 60 år.  Nativo Träfiberisolering kommer därför att lagra mer kol än den mängden CO2 som släpps ut under produktionen. Detta ger en positiv CO2-effekt, och därigenom blir en aktiv använding av skogsresurser en del av klimatlösningen.

Hydroskopiska egenskaper

Träfiber har hygroskopiska egenskaper, vilket innebär att det kan ta upp fukt från luften. vilket gör det möjligt att använda en fuktadaptiv ångbroms med variabelt ångmotstand. 

Formstabilitet

Nativo Träfiberisolering är dimensions- och formstabil oavsett om du väljer skivor eller lösull. Tack vare träfiberns naturliga förmåga att minska luftrörelser i isoleringen uppstår god tätning runt fönster och bjälklag.

Ljuddämpande

Isoleringsskivorna har hög densitet, och de fungerar därför ljuddämpande. 

Brandmotstånd

Hunton Nativo Träfiberisolering tillfredsställer Euroklass E, och är impregnerad med ett brandhämmande medel.